This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title

Khác biệt giữa khuyến mại và chiết khấu thương mại

Theo Luật thương mại 2005, khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.. Khuyến mại và chiết khấu thương mại đươc quy định trong Luật là hai hình thức, khái niêm khác nhau. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn nhầm ...

Lưu ý về điều chỉnh, kê khai hồ sơ khai thuế

Trường hợp sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được.. Việc kê khai thuế là công việc thường ngày của kế toán. Tuy nhiên, với những thay đổi về chính sách ...

Những trường hợp vi phạm hợp đồng kinh tế

Theo quy định của Luật thuế hiện hành, tiền vi phạm hợp đông kinh tế doanh nghiệp được phép ghi nhận vào chi phí hợp lý khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp nếu có chứng từ hợp lệ. 1. Tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế có được tính vào chi phí hợp ...

Hàng hóa nào không nộp thuế GTGT?

Để tránh những những hiểu lầm trong việc kê khai, nộp thuế, Nghị định 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 và mới đây là Thông tư 193/2015/TT.. Hàng hóa, dịch vụ không phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) là câu hỏi gây nhiều băn khoăn cho người làm kế toán bởi chính sách về thuế ...

Mẫu số 06/GTGT và những lưu ý quan trọng

Chỉ phải nộp 01 lần mẫu 06/GTGT để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ cho quý IV; Sang năm tiếp theo, trước ngày 20/12, doanh.. Hiện nay, doanh nghiệp mới thành lập phải thông báo với cơ qua thuế bằng mẫu 06/GTGT để xác định phương pháp tính thuế nếu muốn ...

Xây dựng thang lương, bảng lương năm 2016

Không doanh nghiệp không thành lập công đoàn thì Liên đoàn lao động sẽ xác nhận vào Công văn đăng ký thang bảng lương; Nếu doanh nghiệp có.. Thủ tục đăng ký thang lương, bảng lương năm 2016 có nhiều thay đổi 1. Thủ tục xây dựng thang bảng lương: Doanh nghiệp xây dựng thang, bảng lương ...

Trích lập dự phòng theo Thông tư 200

Đối với các khoản tổn thất do không thu hồi được các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn chưa được lập dự phòng phải thu khó đòi. Việc ghi.. Trích lập dự phòng là vấn đề không những gây tranh cải giữa Thuế với Doanh nghiệp mà trong kế toán cũng xảy ...

3 loại hợp đồng lao động thông dụng và sự khác biệt

Nếu sau khi hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng kết thúc (và người lao động vẫn tiếp tục làm việc).. Hợp đồng lao động là một văn bản quan trọng thể hiện sự thoả thuận giữa người lao động và người sử ...

Kiểm toán nội bộ là nhà tư vấn chiến lược

Các công ty muốn mở rộng vai trò của KTNB hơn là chỉ thực hiện kiểm toán hiệu quả và kiểm toán đảm bảo, và họ muốn sự thay đổi xảy ra càng.. Trong những năm gần đây, kiểm toán nội bộ (KTNB) thường tập trung vào tính kiểm soát và tính tuân thủ theo yêu ...

Chuyển lỗ trong hợp nhất, chia tách doanh nghiệp

Mặc khác, theo Điều 7, Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính (Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 78/2014/TT-BTC) quy định.. Hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, chuyển lỗ được xử lý thé nào? Trường hợp chia tách doanh nghiệp, việc chuyển lỗ vẫn được thực hiện theo tỷ ...

Những cái mới trước khi quyết toán thuế TNDN

Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán (tài khoản.. 1/ Điều kiện để một khoản chi từ ngày 01/01/2015 được các đoàn thanh kiểm tra chấp nhận quyết toán vào chi phí được ...

Kê khai và nộp thuế tại chi nhánh hạch toán?

Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp.. Kê khai và nộp thuế đối với Chi nhánh hạch toán phụ thuộc hiện nay được quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC, ...

Trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc

Người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết; người sử dụng lao động không.. Ngày 12/01/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 05/2015/NĐ-CP, hướng dẫn chi tiết nghĩa vụ của doanh nghiệp về việc chi trả ...

Có bắt buộc tham gia bảo hiểm dưới 03 tháng ?

Như vậy, lao động có hợp đồng lao động có thời hạn dưới 03 tháng, hiện nay Luật chưa bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm.. Kể từ 01/01/2016, theo Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi), người lao động có hợp đồng lao động 01-03 tháng cũng thuộc ...

Giải quyết bồi thường tai nạn lao động thế nào?

Từ lần thứ hai trở đi căn cứ vào mức (%) suy giảm khả năng lao động tăng lên để bồi thường phần chênh lệch mức (%) suy giảm khả năng lao động.. Ngày 02 tháng 02 năm 2015, Bộ lao động thương binh và xã hội đã ban hành Thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXH hướng ...

Sửa điều 60- Luật bảo hiểm xã hội

Trong phiên họp ngày 1/4, sau khi bàn bạc, trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng liên đoàn Lao động Việt.. Điều 60 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có hiệu lực từ 01/01/2016, không cho người lao động hưởng bảo hiểm xã hội ...

Ngày nghỉ hàng năm của người lao động

Người lao động được nghỉ hằng năm và hưởng đầy đủ lương khi đã làm việc đủ 12 tháng cho người sử dụng lao động. Tùy theo tính chất công việc mà.. Môt năm người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày? ngày nghỉ hàng năm chưa nghỉ hết có được tính lương không?.. là ...

Luật mới về mức hưởng BHXH

Theo Nghị quyết này, người lao động được bảo lưu thời gian đóng BHXH để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao.. Người lao động được bảo lưu thời gian đóng BHXH để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi ...

Quy định về tiền lương năm nay có gì mới?

Trường hợp trả lương theo ngày thì sẽ tính dựa trên từng tháng dương lịch và đảm bảo người lao động được nghỉ bình quân ít nhất 04 ngày một tháng.. Ngày 23/6/2015, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền ...

Trợ cấp theo thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

Mức đóng BHTN tối đa kể từ 2015 là 20 tháng lương tối thiểu vùng (theo Điều 4), trước đây là 20 tháng lương tối thiểu chung (khoản 2 Điều 8.. Ngày 31/07/2015, Bộ lao động - Thương binh và xã hội đã ban hành Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện Điều 52 của ...