Kế toán trưởng - Dịch vụ kế toán - Kế toán cho doanh nghiệp

Xem kết quả: /  số bình chọn: 55
Bình thườngTuyệt vời 

Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Để cung cấp thông tin về kinh tế tài chính thực sự hữu dụng về một doanh nghiệp, cần có một số công cụ theo dõi những hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp, trên cơ sở đó tổng hợp các kết quả thành các bản báo cáo kế toán. Những phương pháp mà một doanh nghiệp sử dụng để ghi chép và tổng hợp thành các báo cáo kế toán định kỳ tạo thành hệ thống kế toán.

 

Dịch vụ kế toán

Luật thuế

Có bao nhiêu khoản thu nhập được miễn thuế?

Có bao nhiêu khoản thu nhập được miễn thuế?

Theo quy định tại Điều 4 Luật thuế TNDN, Điều 4 Nghị định số 100/2008/NĐ-CP về thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân gồm có 14 khoản sau:1. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa...

Miễn thuế đối với thu nhập từ học bổng

Miễn thuế đối với thu nhập từ học bổng

Cá nhân nhận học bổng từ các nguồn sau là thu nhập được miễn thuế:1. Học bổng nhận được từ ngân sách nhà nước bao gồm: Học bổng do Bộ giáo dục và đào tạo, Sở giáo dục và...

Luật thuế doanh nghiệp

Luật thuế doanh nghiệp

Luật thuế doanh nghiệp bao gồm các văn bản chính dưới đây về thuế thu nhập doanh ngiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc việt, thuế môn bài, thuế giá trị gia...

Vật liệu xây dựng được miễn thuế xuất khẩu

Vật liệu xây dựng được miễn thuế xuất khẩu

Đối với hàng hóa là vật liệu xây dựng được đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan để xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội...

Thông tin thuế

Thuế TNDN đối với báo chí : Nhiều thay đổi tích cực Thuế TNDN đối với báo chí : Nhiều thay đổi tích cực Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn về thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp
Tp.HCM tăng lệ phí trước bạ ôtô trước hạn Tp.HCM tăng lệ phí trước bạ ôtô trước hạn Sự việc này đã khiến rất nhiều người đi nộp lệ phí trước bạ để đăng ký ôtô bị bất
Giảm thuế suất với một số mặt hàng Giảm thuế suất với một số mặt hàng Mức thuế đối với các loại đồ chơi đố trí giảm từ 20% xuống 10%. Thuế suất thuế nhập khẩu ưu
Giật mình với thống kê đầu tư công Giật mình với thống kê đầu tư công Chưa bao giờ Chính phủ tỏ ra quyết tâm cắt giảm đầu tư công như năm nay.Tuy nhiên, kết quả trên

Trực Tuyến

Hiện có 10 khách Trực tuyến