Quy định BHXH mới nhất

Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển..

Chế độ bảo hiểm một lần mới nhất được quy định tại điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 01/01/2016- Quy định một số điều của Luật bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc và Luật BHXH số 58/2014/QH13.

1. Điều kiện hưởng BHXH 1 lần:

Người lao động có yêu cầu hưởng BHXH 1 lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH hoặc theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật BHXH mà chưa đủ 15 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện;

b) Sau 01 năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội.

c) Ra nước ngoài để định cư.

d) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

2. Mức hưởng BHXH 1 lần:

Mức hưởng BHXH 1 lân căn cứ trên số năm đóng và mức đóng BHXH, cứ 01 năm 1 năm đóng BHXH được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014.

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

c) Trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

3. Hồ sơ giải quyết BHXH 1 lần:

a. Sổ bảo hiểm xã hội.

b. Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động (Mẫu số 14-HSB).

c. Đối với người ra nước ngoài để định cư phải nộp thêm bản sao giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ sau đây:

– Hộ chiếu do nước ngoài cấp;

– Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài;

– Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp.

d. Trích sao hồ sơ bệnh án trong trường hợp người hưởng BHXH 1 lần bị bệnh nguy hiểm đến tín mạng.

Như vậy người lao động nghỉ sau một năm, có nhu cầu hưởng BHXH 1 lần thì hồ sơ gồm Sổ BHXH (bản gôc) + Đơn đề nghi hưởng BHXH 1 lần nộp tại cơ quan BHXH quận/ huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú để được giải quyết.

Theo ke toan