Tag: giá trị gia tăng

Hàng hóa nào không nộp thuế GTGT?

Để tránh những những hiểu lầm trong việc kê khai, nộp thuế, Nghị định 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 và mới đây là Thông tư 193/2015/TT.. Hàng hóa, dịch vụ không phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) là câu hỏi gây nhiều băn khoăn cho người làm kế toán bởi chính sách về thuế ...

Những điểm mới về Luật Thuế giá trị gia tăng

Luật thuế GTGT sửa đổi, bổ sung đã chuyển “dịch vụ phục vụ công cộng về vệ sinh, thoát nước đường phố và khu dân cư” từ đối tượng không chịu .. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng (GTGT) có hiệu lực từ ngày 1/1/2014. Xin giới ...

Cải cách thuế qua thông tư số 119/2014/TT-BTC

Thứ nhất, Ban hành mới các mẫu: Tờ khai thuế GTGT dành cho người nộp thuế khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (mẫu số 01/GTGT), Mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ của hàng hóa, dịch vụ bán ra (mẫu số.. Ngày 25/8/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC hướng ...

Hộ kinh doanh cần phải nộp loại thuế gì năm nay?

Theo Luật số 71/2014/QH13 và công văn 17526/BTC-TCT ngày 01/12/2014 hướng dẫn thực hiên thuế khoán thì thuế TNCN của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được xác định như sau.. Theo Luật thuế mới, cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh từ ngày 01/01/2015 đều phải nộp thuế theo hình thuế khoán. Mức nộp ...

Cách lập hóa đơn, hạch toán hàng khuyến mại..

Đối với hàng dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền: Trên hóa đơn ghi rõ hàng khuyến mại, hàng quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền; nếu là hàng quảng cáo, khuyến mại phải ghi rõ chương trình.. Viết hóa đơn hàng khuyến mại, hàng mẫu làm đau đầu không ít kế ...

Hướng dẫn về nghị định 12/2015/NĐ-CP

Nghị định quy định, các khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm các khoản chi sau: Khoản chi cho thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh, huấn.. Ngày 12/02/2015 Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 12/2015/NĐ-CP quy ...

Hóa đơn viết sai thuế suất, xử lý thế nào?

Như vậy bên bán hàng phải chủ động lập biên bản điều chỉnh tăng/giảm thuế suất tương ứng tăng/giảm số tiền thuế GTGT trên hóa đơn như hướng dẫn trên.. Nhiều bạn kế toán băn khoăn trường hợp xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng sai thuế suất, hóa đơn đã giao cho khách hàng và ...

Thông tư 26/2015/TT-BTC của bộ tài chính

Bổ sung hướng dẫn không áp dụng mức thuế suất 0% đối với thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu sau đó xuất khẩu. Thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu sau đó.. Ngày 27/2/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn chi tiết về thuế giá trị gia tăng (GTGT), quản lý thuế ...

Khấu trừ thuế GTGT đầu vào và những quy định

Hóa đơn GTGT hợp lệ, hợp pháp có nghĩa là hóa đơn phải lập đúng theo nội dung kinh tế thực tế tại doanh nghiệp, được lập đúng, đầy đủ các chỉ tiêu.. Ngày 27/02/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 26/2015/TT-BTC quy định cụ thể những điều kiện để được khấu trừ ...