Tag: hóa đơn bán hàng hóa

Thông tư 26/2015/TT-BTC của bộ tài chính

Bổ sung hướng dẫn không áp dụng mức thuế suất 0% đối với thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu sau đó xuất khẩu. Thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu sau đó.. Ngày 27/2/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn chi tiết về thuế giá trị gia tăng (GTGT), quản lý thuế ...