Tag: hợp đồng lao động thông dụng

3 loại hợp đồng lao động thông dụng và sự khác biệt

Nếu sau khi hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng kết thúc (và người lao động vẫn tiếp tục làm việc).. Hợp đồng lao động là một văn bản quan trọng thể hiện sự thoả thuận giữa người lao động và người sử ...