Tag: khấu trừ thuế GTGT

Những điểm mới về Luật Thuế giá trị gia tăng

Luật thuế GTGT sửa đổi, bổ sung đã chuyển “dịch vụ phục vụ công cộng về vệ sinh, thoát nước đường phố và khu dân cư” từ đối tượng không chịu .. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng (GTGT) có hiệu lực từ ngày 1/1/2014. Xin giới ...

Khấu trừ thuế GTGT đầu vào và những quy định

Hóa đơn GTGT hợp lệ, hợp pháp có nghĩa là hóa đơn phải lập đúng theo nội dung kinh tế thực tế tại doanh nghiệp, được lập đúng, đầy đủ các chỉ tiêu.. Ngày 27/02/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 26/2015/TT-BTC quy định cụ thể những điều kiện để được khấu trừ ...