Tag: Ngày nghỉ người lao động

Ngày nghỉ hàng năm của người lao động

Người lao động được nghỉ hằng năm và hưởng đầy đủ lương khi đã làm việc đủ 12 tháng cho người sử dụng lao động. Tùy theo tính chất công việc mà.. Môt năm người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày? ngày nghỉ hàng năm chưa nghỉ hết có được tính lương không?.. là ...