Tag: quyết toán thuế TNCN người nước ngoài

Những lưu ý khi quyết toán thuế TNCN người nước ngoài

Người nước ngoài có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại .. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là vấn đề khá phức tạp- nhất là người nước ngoài, do đó ...