Tag: quyết toán thuế TNCN

Những lưu ý khi quyết toán thuế TNCN người nước ngoài

Người nước ngoài có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại .. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là vấn đề khá phức tạp- nhất là người nước ngoài, do đó ...

Công văn 2994/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế

Nội dung hướng dẫn tại Công văn 2994 khá chi tiết, gồm cả phần thay đổi có ghi rõ các quy định cũ và mới. Theo đó, Công văn đề cập đến các nội dung Ngày 24/07/2014, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn 2994/TCT-TNCN hướng dẫn chi tiết một số nội dung của ...