Tag: thủ tục xây dựng thang lương

Xây dựng thang lương, bảng lương năm 2016

Không doanh nghiệp không thành lập công đoàn thì Liên đoàn lao động sẽ xác nhận vào Công văn đăng ký thang bảng lương; Nếu doanh nghiệp có.. Thủ tục đăng ký thang lương, bảng lương năm 2016 có nhiều thay đổi 1. Thủ tục xây dựng thang bảng lương: Doanh nghiệp xây dựng thang, bảng lương ...