Thuật ngữ thuế

Tờ khai thuế

Tờ khai thuế là văn bản theo mẫu do Bộ Tài chính quy định được người nộp thuế sử dụng để kê khai các thông tin nhằm xác định số thuế phải nộp. Tờ khai hải quan được sử dụng làm tờ khai thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

[ … ]
 

Trụ sở của người nộp thuế

Trụ sở của người nộp thuế là địa điểm người nộp thuế tiến hành một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh, bao gồm trụ sở chính, chi nhánh, cửa hàng, nơi sản xuất, nơi để hàng hoá, nơi để tài sản dùng cho sản xuất, kinh doanh; nơi cư trú hoặc nơi phát sinh nghĩa vụ thuế đối với người nộp thuế không [ … ]

 

Thuế TNDN là gì ?

Thuế suất

1. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 10 và Điều 13 của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (ưu đãi về thuế suất).

2. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quí hiếm khác từ 32% [ … ]

 

Thuế GTGT là gì ?

Thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT) là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

Đối tượng chịu thuế GTGT

Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các [ … ]

 

Thuế TNCN là gì ?

Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân (Thuế TNCN)

1. Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật thuế TNCN phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong [ … ]

 

Thông tin thuế

Thuế TNDN đối với báo chí : Nhiều thay đổi tích cực Thuế TNDN đối với báo chí : Nhiều thay đổi tích cực Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn về thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp
Tp.HCM tăng lệ phí trước bạ ôtô trước hạn Tp.HCM tăng lệ phí trước bạ ôtô trước hạn Sự việc này đã khiến rất nhiều người đi nộp lệ phí trước bạ để đăng ký ôtô bị bất
Giảm thuế suất với một số mặt hàng Giảm thuế suất với một số mặt hàng Mức thuế đối với các loại đồ chơi đố trí giảm từ 20% xuống 10%. Thuế suất thuế nhập khẩu ưu
Giật mình với thống kê đầu tư công Giật mình với thống kê đầu tư công Chưa bao giờ Chính phủ tỏ ra quyết tâm cắt giảm đầu tư công như năm nay.Tuy nhiên, kết quả trên

Trực Tuyến

Hiện có 2 khách Trực tuyến